a

2 interj., ã, á K 1. K nustebimui reikšti: À, koksai tu riebus! J. Ã, negerai padariau! Kp. A - a - à – ir tavo gi išdainavimas! Jnšk. 2. prisiminimui, atsigodimui reikšti: Ã, dabar tave atsimenu! Ã, žinau, žinau! J. Kaip vardas? Kaip čia, kad jį šunys – ã, Jonas! Kdn. 3. nusigandimui reikšti: À, kaip nusigandau! Rm. 4. nepasitenkinimui, pasipiktinimui reikšti: À tu ragana! OG458. À, kad jį vanagas! À, kad tave galas! À kad tave bala paimtų! Grž. 5. nusiminimui, skausmui reikšti: À (ã) kaip nepasisekė! Rm. Cigonas vis vaitoja à, à, à Rm. 6. klausimui sustiprinti: Ar tu sakei, ã? Lp. Ar neisi šalin, ã? Š. 7. kreipiniui ir kitiems žodžiams sustiprinti: Jonai, à Jonai, ar atėjai? Slnt. Motin, à motin! À brolau! J. À vaikiai, bėkit prie gaisro! J. À va kur jis! Gs. 8. atsiliepimui reikšti: Jonai! – Ã! Pbs. 9. supant, migdant vaiką: Ã, ã, ã , mano vaikeli! Kp. Ã ã, àpapa, su vaikeliais klapata Klp. Ã ã ã lylia, ã ã ã lylia! Pn. Girdi laumes lyliuojant: a a paliktinis, a a užmirštinis Prng. Eisim, vaikeli, ã ã ã (miegoti) Pn. Gal nori, mažuti, a a ã? Pn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.